בדיקות מעבדה

בדיקות מעבדה המציגות את יעילות הטיפול באוויר באמצאות טכנולוגיה המשמשת את מערכת ION AIRCARE
The cold plasma technology is ef cacy tested to various pathogens

תוצאות בדיקות מעבדה

Test Proven Technology

Bacteria, Fungus, Mold, Spores, Viruses, VOC’s

Hebrew