מה זה עושה

  • מטהר את החלל בו מורכבת המערכת
  • מפרק את הרכיב המזהם
  • מקטין VOCS
  • מונע התפתחות עובשים
  • מקטין רמת וירוסים, וחיידקים בצורה דרסטית
  • מוריד רמות חשמל סטטי
מקטין דרסטית פתוגנים

מקטין דרסטית פתוגנים – וירוסים שפעת, קורונה ועוד…

נטרול בקטריות ועובש

נטרול בקטריות ועובש

הורדת כמות חלקיקים מרחפים באוויר - vocs

הורדת כמות חלקיקים מרחפים באוויר – vocs

ניטרול ריחות

ניטרול ריחות

ניטרול חשמל סטטי

ניטרול חשמל סטטי

Hebrew